Heraanleg van het kruispunt Frans Van Dunlaan (R11) en Prins Boudewijnlaan (N173)

Startdatum: 01-01-2023
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat volgend jaar het kruispunt van de Frans van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) volledig opnieuw aanleggen.

Het doel is de veiligheid, vooral van de actieve weggebruikers, en de doorstroming op het kruispunt te verbeteren.

Het oude, complexe kruispunt zal compacter en overzichtelijker worden gemaakt. Daarbij zal ook de centrale parking anders ingericht worden. Op die manier komt er ruimte vrij om een ventweg aan te leggen, parallel met de R11 in de zuidoostelijke hoek van het kruispunt. Die zal het lokale verkeer scheiden van het doorgaande. Ook de Spoorweglaan en de Zwaluwenlaan zullen enkel voor lokaal verkeer blijven. Dat zal de leefbaarheid voor de buurtbewoners gevoelig verbeteren.

AWV werkt voor dit project samen met de stad Antwerpen en rioolbeheerder Water-link i.s.m. Aquafin, die op het kruispunt tegelijkertijd een gescheiden riolering zal aanleggen.

Extra info

Wijk
Elsdonk
Status
Geplande projecten
Laatste wijziging op dinsdag 15 februari 2022 - 13.35 uur