Leg een geveltuintje aan

Voorbereidende werken voor een geveltuin aanvragen

Wil je een geveltuin aanleggen? Daar heb je geen vergunning voor nodig. Je moet je wel houden aan de bepalingen uit het gemeentelijk reglement rond de aanleg, inrichting en onderhoud ervan. 

Onderstaande afbeelding verduidelijkt hoe je de geveltuin mag aanleggen, inrichten en onderhouden. De gedetailleerde voorwaarden lees je in het reglement.  

Voorbereidende werken door Edegem

Lokaal bestuur Edegem zorgt voor de uitbraak van de verharding op voldoende diepte bij iedere aanvraag. Aanvragen worden gebundeld uitgevoerd voor het plantseizoen start. De afboording van de tegeltuin plaats je zelf en moet voldoen aan de bepalingen uit het reglement.