Gemeenteraad veroordeelt Russische agressie in Oekraïne met motie en stemt in met noodhulp aan OPE

Gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2022
De Edegemse gemeenteraad keurt maandagavond unaniem een motie goed waarbij men zijn steun betuigt met het Oekraïense volk en zijn verontwaardiging uit over de militaire inval van Rusland in Oekraïne.

Met een plechtige ondertekening door de fractieleiders van alle partijen vertegenwoordigd in de raad, de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad wilt het lokaal bestuur Edegem gemeenschappelijke solidariteit tonen en samen een krachtig signaal geven. De motie zal vanuit het lokaal bestuur worden verzonden aan de ambassadeurs van zowel Oekraïne als Rusland.

De Russische invasie van 24 februari 2022 in Oekraïne is een flagrante schending van het internationaal recht dat stelt dat staten zich moeten onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van enige staat.

Met deze motie vraagt Edegem een onmiddellijk staakt-het-vuren en een directe heropstart van de onderhandelingen met deelname van alle betrokken landen en internationale instellingen. Dit is cruciaal om humanitaire corridors te creëren die het mogelijk maken levensreddende hulp te laten passeren. Edegem toont zich in de motie daarnaast ook solidair met het Russische volk dat slachtoffer is van Vladimir Poetin en zijn regeringspartij Verenigd Rusland.

4000 euro noodhulp aan Oekraïne

Lokaal bestuur Edegem heeft een jaarlijks budget van 4 000 euro beschikbaar voor financiële hulp aan regio’s in nood. EGRIS - de Edegemse Raad Internationale solidariteit - adviseert over de besteding van het budget. Dit jaar gaat het budget integraal naar de Oekraïne Project Edegem (OPE). Ook dat punt keurt de gemeenteraad goed in de zitting van 28 maart 2022.

De lokale en erkende Edegemse vzw Oekraïne Project Edegem (OPE) heeft al bijna 30 jaar expertise in het organiseren van noodhulp aan Oekraïne. OPE stuurt jaarlijks 6 vrachtwagens met 15 ton aan hulpgoederen naar Oekraïense partnergemeenten. Dankzij de financiële noodhulp van lokaal bestuur Edegem kunnen ze hun hulptransporten uitbreiden naar 8.

In Oekraïne is er op dit ogenblik een grote nood aan medisch materiaal; verband, ontsmettingsmiddelen, dekens, lakens en dergelijke. OPE stuurt daarom twee vrachtwagens met vooral medisch materiaal naar het lokaal bestuur van Novovolynsk in Oekraïne. Die stad ligt 120 km ten noorden de stad Lviv. Dat is in het Westen van het land aan de grens met Polen. Als dat niet lukt, dan zal de hulporganisatie Caritas Volyn goederen aan de Poolse grens in ontvangst nemen en verdelen in het plaatselijke vluchtelingenkamp.

Het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Boris Karpus werkt al jaren samen met Caritas Volyn onder leiding van directeur Volodymyr Kmet. Die laatste is ook de vaste contactpersoon van het Oekraïne Project Edegem.

Edegemnaars die Oekraïne Project Edegem zelf willen steunen kunnen dat via een vrije gift op BE40 8803 5555 5163 of door hulpgoederen te brengen. Dat kan wekelijks op dinsdag tussen 9-12 en 14-17 uur gebracht worden naar hangar 42 in het Fort 5, De Burletlaan, ter hoogte van huisnummer 175, in Edegem. Op www.oekraine-project-edegem.be/actual.html is terug te vinden aan welke materialen het meeste nood is.