Gemeentelijk park Zandbergen

Wat zijn de Zandbergen eigenlijk?

Het gebied de Zandbergen (ook gekend onder de naam Edegemse Bergen), bevindt zich volledig op grondgebied van de gemeente Kontich. Het merendeel van dit gebied is in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de noordoostelijke punt is eigendom van de vennootschap Extensa. De Zandbergen zijn ontstaan uit gronden van de Craeybeckxtunnel in de jaren '70. In 2011 werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen AWV en de gemeenten Kontich en Edegem.

In 2014 werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen Extensa en de gemeenten Kontich en Edegem. Beide lokale besturen staan in voor het beheer van het gebied. Dit uitgebreid bosbeheersplan is opgemaakt in gezamenlijk overleg en wordt door beide gemeenten samen ingediend.

Het beheerplan heeft als doel te streven naar een evenwicht tussen de natuurwaarden en de recreatieve waarden van dit groendomein.


Wat kun je er doen? 

  • wandelen   
  • afgebakende zone voor honden
  • lopen met een aansluiting op de Finse Piste in de sportzone Kattenbroek   
  • spelen in het ‘speelbos’    
  • mountainbiken op de bewegwijzerde route
  • sleeën op de sleeberg

Het groendomein is verboden voor gemotoriseerde voertuigen.