Gemeentelijk park Heihoefseweg

Het parkje aan de Heihoefseweg is een buurtparkje.

Aan het parkje werd enerzijds een natuureducatief component meegegeven; een strook langsheen de school voor educatieve doeleinden. Anderzijds werden er vooral gebruik gemaakt van streekeigen aanplantingen. Een kleine heuvel en een nattere, ondiepe plek zorgen voor een variatie van niet-waterminnende en waterminnende flora.

Het parkje is toegankelijk langs twee zijden; langs de Hubert Willemsstraat (naast de school) en langs de Heihoefseweg. Voor de school is er een rechtstreekse verbinding met het park voorzien.

Momenteel heeft het park Heihoefseweg een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Bij realisatie van het woonproject aan de Lode de Boningestraat zal het park vergroot worden tot circa 1,7 ha.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Gesloten

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.