Vragen en antwoorden over de ANPR-camera in de Collegewijk

Wat is een ANPR-camera?

ANPR-camera's (automatic number plate recognition of automatische nummerplaatherkenning) zijn camera's waarmee men automatisch nummerplaten kan lezen.

Waar plaatst lokaal bestuur Edegem deze camera?

Op het kruispunt van de Jacob de Roorestraat en de Rogier van der Weydenstraat.

Wanneer zal de camera operationeel zijn?

De nieuwe camera zal de doorgang virtueel knippen vanaf 1 september 2021.

 • alle dagen
 • telkens van 7.30 tot 9 uur
 • en van 15 tot 18 uur

Waarom komt deze camera er?

De Collegewijk kreunt onder het sluipverkeer, dat bewezen zeer recente tellingen onmiskenbaar. Het is de taak van de wegbeheerder om erop toe te zien dat de wegen onder haar bevoegdheid worden gebruikt op de manier waarvoor ze bedoeld zijn. Dat wordt zo opgelegd door de hogere overheid en dient een nobel doel, woonwijken leefbaar houden, schoolomgevingen veilig.

Als dat niet het geval is, is het ook de absolute taak van diezelfde wegbeheerder (in deze is dat het lokaal bestuur Edegem) om maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de intensiteiten opnieuw aanvaardbaar en verenigbaar worden met de vooropgestelde categorisering.

De verdwijnpalen van 7 uur tot 8 uur deden het werk niet. De piekmomenten liggen op andere tijdstippen, tussen de uren waarop er nu een virtuele knip komt.

De keuze van een virtuele knip tijdens deze tijdsblokken is een compromis. Het is een weloverwogen keuze tussen een infrastructurele knip (palen) en wijkbewoners (in zeer ruim zin), zorgverleners en werknemers in deze zone toch deze bewegingsvrijheid kunnen bieden (camera).

Alle bestemmingen in de wijk blijven steeds bereikbaar, op elk ogenblik, voor iedereen, het is enkel de route of het vervoermiddel er naartoe dat tijdens enkele uren per dag aangepast zal moeten worden.

Met deze ingreep hoopt lokaal bestuur Edegem een einde te maken aan een probleem van vele jaren. We hopen oprecht dat iedereen dit project een faire kans op slagen geeft. Een verkeersveilig Edegem is immers onze gemeenschappelijke zorg.

Wordt deze camera tijdelijk of definitief geplaatst?

Het gaat om een vaste installatie die het sluipverkeer definitief moet weren. Na de eerste drie maanden van ingebruikname evalueren we de resultaten.

Wie kan een doorgangsvergunning aanvragen?

Onderstaande categorieën hebben recht om een permanente doorgangsvergunning aan te vragen

 • Bewoners binnen de hoofdassen N173 Prins Boudewijnlaan – R11 Frans Van Dunlaan – Vredebaan, N1 Antwerpsestraat, Edegemsestraat en Oude Godstraat, dus ook op grondgebied Mortsel en Wilrijk, maar uitgezonderd diegenen die met hun garage rechtstreeks aansluiten op de bovenvermelde hoofdwegen. Hier vind je een overzicht van alle straten binnen de afgebakende zone.  
 • Werknemers met plaats van tewerkstelling binnen de afgebakende zone 
 • Medische zorgverleners
 • Hulpdiensten

Onderstaande categorieën hebben recht om een tijdelijke doorgangsvergunning aan te vragen

 • Ouders van OLVE-basisschool, mits attest per schooljaar te hernieuwen
 • Leerkrachten van OLVE-basisschool, mits attest per schooljaar te hernieuwen
 • Ouders van leerlingen van OLVE secundair met tijdelijke immobiliteit, mits attest en voor een periode beperkt in tijd
 • Ouders van leerlingen van OLVE secundair met een permanente immobiliteit, mits attest en per schooljaar te hernieuwen

De doorgangsvergunning voor ouders van OLVE-basisschool en secundair geldt niet in het weekend en niet in de periode van 10 juli tot en met 20 augustus.

Ik ben een buurtbewoner met recht op een doorgangsvergunning. Hoe vraag ik die aan?

Je hebt recht op een doorgangsvergunning als je officieel domicilieadres binnen de afgebakende zone valt.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem. 

Op basis van je ingediende aanvraag en inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning.

Rijd je met een bedrijfswagen/leasingwagen? Dan voeg je het 'attest leasingwagen' toe (zie downloads). Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om de gegevens op de toegevoegde attesten te controleren bij de attestverlener.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

Ik ben ouder van een kind/kinderen in OLVE-basisschool. Hoe vraag ik een doorgangsvergunning aan?

Ouders met een kind in OLVE-basisschool kunnen een per schooljaar hernieuwbare doorgangsvergunning aanvragen.

Het aantal nummerplaten per gezin is beperkt tot twee. Per nummerplaat moet je een aanvraag indienen. Bij gescheiden ouders blijft het maximum aantal nummerplaten twee. Iedere ouder kan in dit geval dus een nummerplaat registeren.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem en voegt het ‘attest op eer voor ouders’, dat via de school beschikbaar is, toe. Dat laat je ondertekenen door de schooldirectie. Op basis van je ingediende aanvraag, inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig en attest controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om de gegevens op de ingediende attesten te controleren bij de attestverlener.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

De doorgangsvergunning voor ouders van OLVE-basisschool en secundair geldt niet in het weekend en niet in
de periode van 10 juli tot en met 20 augustus. 

Ik ben ouder van een kind/kinderen in OLVE secundair met een tijdelijke of permanente immobiliteit. Hoe vraag ik een doorgangsvergunning aan?

Ouders met een kind in OLVE secundair kunnen geen per schooljaar hernieuwbare doorgangsvergunning aanvragen, tenzij hun kind een tijdelijke of permanente mobiliteitsbeperking heeft. In geval van een tijdelijk mobiliteitsbeperking is de doorgangsvergunning beperkt tot de periode van immobiliteit. In geval van een permanente mobiliteitsbeperking moet de doorgangsvergunning per schooljaar worden hernieuwd.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem en voegt het ‘attest op eer voor ouders met een kind met beperkte/tijdelijke mobiliteit toe’, dat via de school beschikbaar is, toe. Dat laat je ondertekenen door de schooldirectie.

Op basis van je ingediende aanvraag, inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig en attest controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning. Een uitzondering geldt voor de tijdelijke mobiliteitsbeperking.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

De doorgangsvergunning voor ouders van OLVE-basisschool en secundair geldt niet in het weekend en niet in
de periode van 10 juli tot en met 20 augustus. 

Ik ben een medisch zorgverlener. Onder welke voorwaarden kan ik een doorgangsvergunning aanvragen?

Je kan een doorgangsvergunning aanvragen als je als medische dienstverlener (dokter, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige, vroedvrouw, zorgkundige, medische pedicure, …) erkend bent door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem en voegt bij je aanvraag je RIZIV-nummer of erkenningsbewijs van de Vlaamse gemeenschap .

Op basis van je ingediende aanvraag, inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig, RIZIV-nummer en bewijsstuk controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning.

Rijd je met een bedrijfswagen/leasingwagen? Dan voeg je het ‘attest leasingwagen’ toe (zie downloads). Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om de gegevens op de toegevoegde attesten te controleren bij de attestverlener.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

Mijn nummerplaat wijzigt. Hoe pas ik deze aan?

Je moet deze wijziging minstens vijf werkdagen voor aanvang van de vergunning doorgeven via het digitaal loket en opnieuw de bewijsstukken toevoegen. Je aanvraag wordt binnen deze vijf werkdagen behandeld.

Moeten hulpdiensten zélf een vergunning aanvragen?

Nee, de vaststeller zal de overtreding automatisch verwerpen.

Ik woon in de wijk en verhuis binnenkort. Blijft mijn doorgangsvergunning geldig?

Ieder nacht synchroniseert ons beheersysteem de adressen van aanvragers met het rijksregister. Een verhuis worden zo automatisch gedetecteerd. Als je verhuist binnen de afgebakende zone, blijft je vergunning dus gelden. Verhuis je naar een adres buiten de afgebakende zone, dan wordt je vergunning automatisch geannuleerd. 

Wordt mijn privacy geschonden met deze camerabeelden?

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Het begin van een cameragebied wordt steeds aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. De waarschuwingsborden staan opgesteld in een brede perimeter rond het cameragebied.

De volledige privacyverklaring over het gebruik van de ANPR-camera vind je via deze link.