Stemrecht EU-burger voor de Europese verkiezingen

Ben je een burger van een lidstaat van de Europese Unie en verblijf je in België, maar heb je niet de Belgische nationaliteit?
Je kan op zondag 9 juni 2024 in België deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst. Je moet de aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente ten laatste op 31 maart 2024 indienen.

Wie mag op 9 juni 2024 stemmen?

Wil je als Europese burger aan deze verkiezing deelnemen, dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 april 2024 (Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden).
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben op 1 april 2024.
  • Minstens 16 jaar zijn op 9 juni 2024.
  • Op 9 juni 2024 niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.
  • Een aanvraag indienen om je in te schrijven als kiezer. Dit moet gebeuren voor 31 maart 2024 en doe je
    • Online: http://www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be/
    • Of je bezorgt ons het ingevulde aanvraagformulier in bijlage. Dit kan per post, in onze brievenbus of je komt het afgeven aan ons onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis

Het College van burgemeester en schepenen beslist of je als kiezer erkend wordt. Na de beslissing krijg je een officiële bevestiging.