Europees kiesrecht voor minderjarigen

Belgische jongeren vanaf zestien jaar zullen in 2024 hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De wet die dit mogelijk maakt, is op 1 mei van kracht gegaan. Na Malta, Duitsland en Oostenrijk wordt België het vierde Europese land waar zestien- en zeventienjarigen kunnen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen.

280.000 Belgische jongeren zullen volgend jaar de kans krijgen om op het Europese niveau hun stem te laten horen. De beslissingen die op dit niveau genomen worden, hebben vaak te maken met onderwerpen die jongeren bezighouden en die een grote impact hebben op hun toekomst, zoals klimaat en mobiliteit. Daarom kiest de regering ervoor ook jongeren de kans te geven hun stem te laten horen. 

Hoe registeren als minderjarige kiezer

Het Grondwettelijk Hof heeft de verplichting tot voorafgaande registratie voor het stemrecht 16/17 jarigen voor Europa vernietigd. Meer informatie volgt.

Voorwaarden voor inschrijving

  • De Belgische nationaliteit hebben
  • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
  • Minstens 14 jaar zijn op het moment van de aanvraag tot inschrijving
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Meer info: https://verkiezingen.fgov.be