Europees kiesrecht voor minderjarigen

Belgische jongeren vanaf zestien jaar zullen in 2024 hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De wet die dit mogelijk maakt, is op 1 mei van kracht gegaan. Na Malta, Duitsland en Oostenrijk wordt België het vierde Europese land waar zestien- en zeventienjarigen kunnen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen.

280.000 Belgische jongeren zullen volgend jaar de kans krijgen om op het Europese niveau hun stem te laten horen. De beslissingen die op dit niveau genomen worden, hebben vaak te maken met onderwerpen die jongeren bezighouden en die een grote impact hebben op hun toekomst, zoals klimaat en mobiliteit. Daarom kiest de regering ervoor ook jongeren de kans te geven hun stem te laten horen. 

Hoe registeren als minderjarige kiezer

In tegenstelling tot meerderjarigen, die automatisch op de kiezerslijsten terechtkomen, moeten jongeren die willen stemmen zich eerst als kiezer registreren. Dat kan op drie manieren:

De gemeenten behandelen de registraties en zorgen voor de inschrijving op de kiezerslijsten. Jongeren die zich geregistreerd hebben om deel te nemen aan de Europese verkiezingen vallen ook onder de opkomstplicht en zijn dus verplicht om naar de stembus te gaan.

Voorwaarden voor inschrijving

  • De Belgische nationaliteit hebben
  • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
  • Minstens 14 jaar zijn op het moment van de aanvraag tot inschrijving
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Meer info: https://verkiezingen.fgov.be