Erkenning van Edegemse sportverenigingen

Dit reglement bevat de normen waaraan een sportvereniging dient te voldoen om door het gemeentebestuur van Edegem erkend te worden. Enkel deze erkenning biedt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bepaalde aspecten van gemeentelijke dienstverlening, zoals:

- de jaarlijkse directe betoelaging mits te voldoen aan de subsidievoorwaarden
- materiële hulp en het beroep doen op gemeentelijke diensten
- het uitreiken van fiscale attesten voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar
- voordeligere tarifiëring bij het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur.

Onder sport worden die activiteiten verstaan die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter, waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Een sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport. De vereniging dient mede de sport in Edegem te bevorderen. Het aanvraagformulier vind je op het einde van het reglement.