Naar inhoud

Indienen verzoekschrift door een burger

Als burger kan je via een verzoekschrift een vraag stellen tijdens de maandelijkse gemeenteraadszitting.
Gebruik daarvoor het formulier hieronder.

Is het niet je bedoeling om je vraag op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en deze zelf bij te wonen?
Dan kan je ook een eenvoudige melding maken of klacht formuleren via het meldingsformulier op deze website.
Je bericht wordt dan geregistreerd en bezorgd aan de juiste dienst.
Zij bezorgen je via e-mail of per brief een antwoord.