Naar inhoud

Aanvraagformulier vakantiewerk buitenschoolse kinderopvang paas- en zomervakantie 2020

Wij zijn op zoek naar jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang gedurende de paasvakantie en de maanden juli, augustus en september. Vul onderstaand formulier in met je gegevens.

Je takenpakket:

Ondersteuning, opvang en begeleiding van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Voorbereiden en uitvoeren van activiteiten onder toezicht van de begeleiding.
Vijf dagen per week; 7.36 uur per dag tussen 7 en 19 uur.

Je profiel:

 • minimumleeftijd 18 jaar;
 • over één van volgende diploma's beschikken:
  • van het beroeps secundair onderwijs:
   • kinderzorg
   • begeleider in de opvang
   • verpleegkundige
  • van het technisch secundair onderwijs:
   • sociaal technische wetenschappen
   • jeugd- en gehandicaptenzorg
   • gezondheids- en welzijnswetenschappen
   • internaatswerking of leefgroepenwerking
  • van hoger of universitair onderwijs:
   • hoger onderwijs van één of meer cycli
   • hoger onderwijs van sociale promotie - korte type
   • universitair onderwijs van één of meer cycli
   • bacheloropleiding
   • masteropleiding
  • van het volwassenenonderwijs:
   • kinderzorg
   • begeleider buitenschoolse opvang
   • jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Of een attest kunnen voorleggen dat bewijst dat je:
  • alle opleidingsdelen van het eerste en tweede studiejaar van de opleiding 'onderwijs' (kleuter of lagere school) of graduaat 'orthopedagogie' met vrucht behaald hebt.
  • alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding 'onderwijs' of 'orthopedagogie' met vrucht behaald hebt.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mieke Delagrange op het telefoonnummer 03 289 26 50  of via mail: mieke.delagrange@edegem.be