Naar inhoud

Kandidaatstelling als kandidaat-koper voor cohousing project Berkenhof

Op de site Berkenhof -  Kontichstraat 46-48 te 2650 Edegem - komt in de toekomst een cohousingproject. De realisatie van dit project loopt via een stedenbouwkundige ontwerpwedstrijd.
De eindlaureaat hiervan zal in de loop van januari 2018 bekend zijn.

Heb je interesse als kandidaat-koper? Dan kan je je naam doorgeven aan de hand van dit formulier. 

Je gegevens worden na selectie door Edegem bezorgd aan de eindlaureaat. Deze kan contact met je opnemen als ze dat zelf wensen. Je aanmelden, garandeert je geen woning op de toekomstige site. De gemeente geeft louter je naam door en heeft geen invloed op de samenstelling van de definitieve cohousinggroep.

Bijkomende info


Wat is cohousing?
Onder cohousing begrijpt Edegem een groepswoonproject met private eenheden gecombineerd met gemeenschappelijke functies. Het project vormt ruimtelijk en architecturaal één geheel en biedt een verhoogde kans op sociale interactie. Een cohousing-project biedt daarnaast een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.

Een groep oprichten?
Heb je interesse, maar ben je op zoek naar mensen die samen met jou een groep willen oprichten? Vind elkaar op https://www.facebook.com/groups/cohousers.berkenhof/ of laat je gegevens achter via http://www.edegem.be/eloketdetail.aspx?id=216