Naar inhoud

Inschrijvingsformulier opleiding gemachtigde opzichter

Met dit formulier stel je jezelf kandidaat voor de opleiding tot gemachtigde opzichter. De opleiding is gratis en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De politie geeft toelichting over de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden. De exacte datum hangt af van de geïnteresseerde vrijwilligers.