Naar inhoud

Aanvraag TOELAGE buurt- en straatfeesten

Met dit formulier vraag je een financiële toelage voor de organisatie van een buurt- of straatfeest in Edegem. 

Bezorg je aanvraag minstens 4 weken en maximum 12 maanden voor jouw feest. 

Na de goedkeuring van je aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, na afloop van de activiteit én na het indienen van je verslag, fotomateriaal en kostenbewijzen krijg je de toelage gestort op je rekeningnummer.

Voor de volledige procedure, bekijk het reglement rond de betoelaging van buurt- en straatfeesten.

Nog vragen? Mail dan naar welzijn@edegem.be