Naar inhoud

Klantenbevraging

Met dit formulier bevraagt het gemeentebestuur Edegem zijn klanten over de frequentie van de contacten met het bestuur en de kanalen die worden gebruikt.Hoe vaak komt u in contact met het gemeentebestuur?

minder dan gemiddeld 1x/jaar

1x/jaar

2x/jaar

3x/jaar

meer dan 3x/jaar


Via welk kanaal verloopt dat contact voornamelijk?

bezoek aan loketten/diensten

telefonisch

brief

e-mail

meldingsformulier (website)


Hoe komt u naar het gemeentehuis?

te voet

per fiets

met de wagen

met het openbaar vervoer


In welke wijk woont u?

Centrum

Buizegem

Molenveld

Elsdonk


BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*  
     


De gegevens die je op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt de gemeente Edegem om zijn klanten te bevragen over de frequentie van de contacten met het bestuur en de kanalen die worden gebruikt. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Je kan uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op onze dienst. Onze coördinaten vind je bovenaan dit formulier. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 B-1000 Brussel, tel: 02 542 72 00, fax:02 542 72 01 en 02 542 72 12, e-mail: commission@privacy.fgov.be