Eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt voor op eikenbomen in grote delen van de provincies Antwerpen, Limburg en Noord-Brabant en in het Rijk van Nijmegen en in Zeeuws-Vlaanderen. In de maanden mei, juni en juli kan je behaarde rupsen aantreffen. Dat 'natuurverschijnsel' is de larve van een nachtvlinder, met name de eikenprocessievlinder. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 's nachts "in processie" op zoek naar voedsel. Een zichtbaar gevolg hiervan zijn kaalgevreten takken in bomen.

De overheid volgt deze ontwikkeling op de voet, omdat veel mensen na contact met brandhaartjes van deze rupsen jeuk, huiduitslag of irritaties aan ogen of luchtwegen kunnen krijgen.
Vooral bij droog en winderig weer moeten wandelaars en fietsers voorzichtig zijn en hun huid beschermen tegen de brandharen. Daar waar de risico's voor bewoners en bezoekers te groot dreigen te worden, is een milieuverantwoord bestrijdingsprogramma opgesteld. Op diverse plaatsen met veel eikenprocessierupsen staan informatieborden.

Wat moet je doen bij overlast van eikenprocessierupsen?

De gemeente staat in voor het verwijderen van nesten op het openbaar domein. Voor processierupsen op privé-domein dien je zelf een firma te contacteren om ze te laten weghalen. Een lijst met mogelijke aannemers (provincie Antwerpen) kan je onderaan downloaden.
Om een nauwkeurig overzicht te krijgen van de aanwezigheid én de bestrijding van deze rupsen ontwikkelde provincie Antwerpen een waarnemingskaart.

Merk je processierupsen op openbaar domein? Heb je nesten en/of laat je een bestrijding uitvoeren op je eigen domein? Meldt dit steeds aan het gemeentebestuur, 03 289 26 50 of milieu@edegem.be

Wat moet je vooral NIET doen?

  • De rupsen aanraken en zelf trachten te bestrijden.
  • Gebruik zeker geen insecticiden want de irriterende haren blijven nog lang actief en deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu.
  • Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger mag je ook zeker niet doen! De haren en de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.

Hoe voorkomt u ongemak?

  • Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
  • Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
  • Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water.
  • Zo nodig ook kleren wassen.
  • Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting bieden.
  • Raadpleeg in geval van twijfel of bij ernstige klachten uw arts!   

Nog vragen?

Raadpleeg uw huisarts of neem gerust contact op met de Vlaamse gezondheidsinspectie:
Copernicuslaan 1 bus 5
2018 Antwerpen

Meer info vind je o.a. ook bij de provincie Antwerpen 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Morgen
Nationale feestdag

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.