Edegemse gemeentelijke raad internationale solidariteit (EGRIS)

In de Edegemse Raad voor Internationale Solidariteit (EGRIS) ontmoeten Edegemnaren en Edegemse verenigingen elkaar. Zij gaan in gesprek en geven advies aan het Edegemse bestuur. Dat om partners van over de hele wereld te ondersteunen. Alle projecten en activiteiten toetsen ze steeds aan Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Die stellen tegen 2030, 17 duurzame doelstellingen of Sustainable Development Goals aan iedereen in de wereld. Elkeen kan zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen: particulieren, bedrijven, OCMW’s, sportclubs, jeugdverenigingen, regeringen, middenveldorganisaties of hoe mensen zich ook verenigen, … Niemand mag achterblijven. Samen naar de meet. 

Vanuit die visie vult EGRIS een aantal opdrachten in:

  • Informatie verstrekken aan de Edegemnaren, de verenigingen en de scholen over mondiale initiatieven. Hen uitnodigen om zelf ook actief te zijn. Hun ideeën en plannen in de werking te integreren. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanvraag van een gemeentelijke toelage.
  • Uit naam van de verenigingen en betrokken inwoners advies verstrekken aan het bestuur over het beleid van internationale solidariteit:
    • Subsidies aan waardevolle projecten
    • Noodhulp bij internationale rampen of conflictsituaties.
  • Samenwerking met de andere Edegemse adviesraden en die in de Antwerpse Zuidrand
  • Publieke relaties en communicatie met onder andere het regionale en het federale beleidsniveau. Voorbeeldfunctie Edegem uitdragen en versterken.

Wil je daar wat meer over weten of kriebelt het om mee te doen, neem dan contact op met:

Voorzitter: Alain Van der Linden
Ondervoorzitter: Wilfried Van Bouwel
Secretaris: Wim De Geest