Edegem sloopt gebouwen in onbruik

Gepubliceerd op woensdag 21 december 2022
Lokaal bestuur Edegem bezit een aantal gebouwen die in zo een slechte staat zijn dat de afbraak ervan noodzakelijk is. De meeste van deze gebouwen zijn in de loop der tijd in onbruik geraakt en er zijn geen plannen meer voor een toekomstig gebruik ervan.

Concreet gaat het om het sportgebouw Romeinse Put 95, de schuren aan het Meulderpad, de gebouwen van het voormalige rugbyterrein Mitterlije (kantine en kleedkamers), de hoogspanningscabine Strijdersstraat, het oude scoutslokaal in de Patronaatstraat en een woning in de Herfstlei 70.  De sloop van de meeste van deze gebouwen in inmiddels afgerond.

Tijdens de afbraak van de gebouwen op de voormalige rugbysite werd de aannemer onverwacht geconfronteerd met een asbestvervuiling onder de vloerplaat. De vervuiling werd -zoals de procedure dat voorschrijft- bij de FOD WASO aangemeld vergezeld van een door de aannemer opgesteld werkplan voor het wegnemen van deze vervuiling. Na risicobeoordeling en goedkeuring van het werkplan door de FOD heeft de aannemer de vervuiling onmiddellijk opgeruimd. Dat gebeurde uiteraard volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Er is dus geen gezondheidsrisico of reden tot bezorgdheid voor omwonenden of passanten.