Edegem geeft startschot voor visie op Edegemse Beekvallei

Gepubliceerd op maandag 21 juni 2021
Lokaal bestuur Edegem wil de Edegemse Beekvallei ontwikkelen tot een ‘beleefbaar open ruimtesysteem’. De oprichting van een denktank visievorming is daarin een belangrijke stap.

De Edegemse Beek is een onbevaarbare waterloop categorie 2, beheerd door de provincie. De bron ligt in de omgeving van de Romeinse Put/Mechelsesteenweg, nabij/op de grens met Kontich en loopt stroomafwaarts naar het westen, richting Aartselaar. De waterloop vormt op enkele uitzonderingen na de grens tussen Edegem en Kontich.

De beek wordt langs haar traject door verschillende gebieden geflankeerd. Vanaf de bron passeert ze het park Romeinse Put, de Boniverlei/Expressweg, het Pluysegembos, het Klimaatbos, akkerland, de Prins Boudewijnlaan, het park Zandbergen, de sportsite Kattenbroek en de E19. Vervolgens gaat de waterloop via de Vuile Plas in Aartselaar richting de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem, waar ze in de Schelde stroomt.

Het schepencollege erkent de Edegemse Beekvallei als een belangrijke open ruimtedrager die als structurerend landschapselement ingezet kan worden voor het ontwikkelen, versterken en verbinden van het open ruimtesysteem. Een hele mond vol om te zeggen dat dit het startschot is van de uitwerking van een belangrijk visiedocument. De komende maanden zet lokaal bestuur Edegem daar sterk op in. Het project zal er immers voor zorgen dat we dit groot open ruimtegebied als groene long waarborgen voor de toekomstige generaties.

Om dat te realiseren richt lokaal bestuur Edegem een denktank op met primaire partners in dit verhaal: de Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Rivierenland, Aquafin, provincie Antwerpen en -last but not least- de werkgroep Edegems Groen-Blauw Netwerk, die vanuit de omgevingsraad zulke thema’s behartigen als vertegenwoordiger van plaatselijke milieu- en natuurverenigingen. Na deze eerste stap in de visievorming, wil lokaal bestuur Edegem daarover ook met de betrokken buurtgemeenten in dialoog gaan.

Op 10 oktober 2021 vindt de ‘Dag van de beekvallei’ plaats. Op die dag worden de beekvalleien in de Antwerpse Zuidrand in de kijker gezet met een tiental activiteiten op verschillende locaties. BORAZ (Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand) en verschillende natuurorganisaties zetten hun schouders onder die dag. Hopelijk kunnen we die dag al een eerste conceptuele visie onthullen. Noteer dat moment dus alvast in de agenda.