Ken je e-loketondernemers.be al?

Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023
Digitaal ondernemen doe je via e-loketondernemers.be van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen). Dit platform centraliseert al jouw overheidsdossiers op één plek. Vanaf nu kan je hier als ondernemer ook producten van de gemeente Edegem aanvragen.

Wat is e-loketondernemers.be? 

E-loketondernemers.be is een overkoepelend online platform waar ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse instanties en lokale besturen heen kunnen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt er ook de publieke gegevens van jouw onderneming terug en kan jouw e-Box Enterprise raadplegen.  

Met dit initiatief zet VLAIO volop in op digitaal ondernemen. Het e-loket beperkt de administratieve lasten en neemt drempels in de interactie tussen ondernemers met de Vlaamse overheid en lokale besturen weg. Het platform wordt bovendien nog volop verder ontwikkeld en beoogt om zo goed mogelijk in te spelen op de noden en behoeften van de ondernemer. 

Hoe werkt het? 

Ben je als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Dan kan je onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels. Wil je dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van jouw onderneming(en)? Dan moet je hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van je onderneming. 

Eens aangemeld kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. Je wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner. De partner blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de dossiers. E-loketondernemers.be wordt steeds verder aangevuld met nieuwe producten en streeft ernaar om in één overzicht de status van al jouw aangevraagde dossier weer te geven. 

Vraag producten van Edegem aan 

Ondernemers kunnen er vanaf nu de volgende producten van de gemeente Edegem terugvinden: 

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op reclameconstructies
 • Brandveiligheidsattest
 • Deelname geschenkbon
 • Drankvergunning
 • Hygiëneattest
 • Inname openbaar domein
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming
 • Signalisatievergunning
 • Standplaats openbare kermis
 • Standplaats wekelijkse markt
 • Terrasvergunning
 • Toegangsbadge containerpark
 • Toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel/braderieën
 • Vergunningen evenement
 • Vestigingsvergunning nachtwinkel - phoneshop 

In de komende maanden zal Edegem het digitaal aanbod voor ondernemers op e-loketondernemers.be verder uitbreiden en de aanvraagflow optimaliseren.