Doornstraat krijgt veilige heraanleg

Gepubliceerd op dinsdag 25 mei 2021
De Doornstraat loopt over het grondgebied van drie lokale besturen: Kontich, Edegem en Wilrijk (Antwerpen). Zowel de rijweg als de fietspaden zijn er voor het grootste deel in slechte staat.

Lokaal bestuur Kontich besliste eerder al om op haar grondgebied de drievaksweg te herleiden tot een rijweg met twee wegvakken. Zo komt er ruimte vrij om het fietspad langs beide zijden volledig gescheiden van de rijweg aan te leggen. Edegem stapt mee in het project.

Een vernieuwing van de Doornstraat dringt zich al lang op. Door de verhuis van het intergemeentelijk recyclagepark naar de IGEAN-site langs deze straat zal het verkeer er bovendien toenemen. Dat moet veilig kunnen verlopen. De werken zijn meteen ook de gelegenheid om de bushaltes ter hoogte van sporthal Mariënborgh en de oversteek ter hoogte van het ‘Geitepad’ veiliger aan te leggen, een aantal rioolaansluitingen te maken, de nutsleidingen te evalueren, de openbare verlichting uit te rusten met ledverlichting en de groeninrichting te verbeteren en af te stemmen op duurzaam onderhoud.

De precieze timing van de werken moet nog worden afgestemd met alle partners, maar zal gerelateerd zijn aan de opening van het recyclagepark. De gemeenteraad keurde op 29 maart 2021 de investeringskost goed.