Naar inhoud

Diftar

Kies een vraag uit de lijst

 • top

  Wat is diftar?

  Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen!
  Door de invoering van diftar willen IGEAN en het gemeentebestuur niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval op een correcte manier doorrekenen.

 • top

  Waarom start Edegem met diftar?

  De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld aan de gemeenschap, zeker de restfractie kost minimum 135 euro per ton om alleen nog maar te verwerken in de verbrandingsoven. De hoeveelheid huisvuil stijgt de laatste jaren en daardoor dus ook de kosten Door het diftarprincipe toe te passen willen we onze inwoners aanzetten om de hoeveelheid afval te beperken en verdelen we de kosten eerlijk ‘de vervuiler betaalt en de niet vervuiler spaart’. Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kan je veel geld uitsparen. Hoeveel je betaalt, heb je dus grotendeels zelf in de hand. Het is dus in jouw voordeel om zo weinig mogelijk kilogram restafval te produceren en zo veel mogelijk afval te voorkomen, goed te sorteren en te hergebruiken.

 • top

  Welk afval wordt er via het diftarsysteem opgehaald?

  Enkel huisvuil wordt via het diftarsysteem gewogen en opgehaald. GFT+ zal je via de groene zakken of bakken kunnen blijven meegeven. PMD zal nog steeds via de blauwe zakken worden opgehaald. GFT+ en PMD worden dus niet gewogen.

 • top

  Waarom een tweewekelijkse ophaling?

  De huis-aan-huisinzameling van afval is erg arbeidsintensief, milieubelastend en ook duur. Bovendien kan je je afval in de speciale container met deksel gerust twee weken bewaren. We kiezen daarom voor een tweewekelijkse ophaling.

   

 • top

  Hoe gebeurt de aanrekening?

  Na levering of activering van een nieuwe container krijg je een betalingsuitnodiging waarin gevraagd wordt een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container:

   

  40 liter

  120 liter

  240 liter

  voorschot

  40 euro

  70 euro

  100 euro

  Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de ledigingskost en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt een maandelijkse gebruiksrecht, afhankelijk van het type container, afgehouden van dit voorschot. De bedragen voor het gebruiksrecht, de lediging en de verwerking zijn:

   

  40 liter 

  120 liter 

  240 liter 

  1 100 liter 

  gebruiksrecht (euro per maand)

  0,25

  0,90

  1,50

  7,20

  lediging (euro per aanbieding)

  0,12

  0,30

  0,60

  3,00

  verwerking (euro per kg)

  0,25

  Voorbeeld:

  Je biedt in de maand januari 2 keer de huisvuilcontainer van 120 liter aan voor lediging. De eerste keer bied je 7 kg huisvuil aan en de tweede keer 9 kg. Volgende bedragen worden voor januari afgehouden van je voorschot:

  Gebruiksrecht 1x 0,90 euro =0,90 euro
  Lediging 2x 0,30 euro =0,60 euro
  Hoeveelheid 7x 0,25 euro =1,75 euro
    9x 0,25 euro =2,25 euro
     

  TOTAAL

  =5,50 euro

   Wanneer het voorschot bijna is opgebruikt en je gaat onder het drempelbedrag, ontvang je automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging.

 • top

  Waarom betaal ik gebruiksrecht?

  Elk gezin produceert huisvuil en kan gebruik maken van een huisvuilcontainer van de gemeente die op regelmatige tijdstippen wordt geledigd. De gemeente heeft dan ook een vaste kost voor elk aansluitpunt, naast de ophaling en verwerking. Via het gebruiksrecht draagt iedereen bij voor de dienstverlening.

 • top

  Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?

  Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe tot het minimumbedrag wordt overschreden. Het nieuwe voorschot op de betalingsuitnodiging wordt berekend op basis van het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op uw reële verbruik van de afgelopen periode van minimum 3 maanden. Is je verbruikshistoriek korter dan 3 maanden dan wordt er een standaard voorschot gevraagd, afhankelijk van de grootte van de container.

   

  40 liter

  120 liter

  240 liter

  drempelbedrag

  6 euro

  12 euro

  20 euro

  Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je een beroep deed en het aantal kilogram per keer je aanbood. 

   

 • top

  Wanneer wordt de container geblokkeerd?

  De containers worden geblokkeerd van zodra het voorschot onder het minimumbedrag daalt. Er is geen verdere dienstverlening totdat er een nieuw voorschot betaald is.

   

  40 liter

  120 liter

  240 liter

  minimumbedrag

  1,50 euro

  3 euro

  5 euro

  Zorg ervoor dat je na ontvangst van de betalingsuitnodiging, je saldo tijdig aanvult om te vermijden dat je container niet wordt geledigd.

 • top

  Kan ik de huisvuilcontainer kiezen?

  Begin oktober 2015 ontvangt elk gezin een grijze huisvuilcontainer met een elektronische chip die een uniek nummer bevat. Standaard stellen we een container van 120 liter voor. Hierin past afval van minimum twee grote huisvuilzakken. Is dit voor jou niet het goede formaat om je huisvuil twee weken te bewaren, dan kan je kiezen voor een container van 40 liter met draagbeugel of een groter formaat van 240 liter. We sturen je in de tweede helft van augustus 2015 een brief en dan heb je de gelegenheid om jouw keuze door te geven.

  Let wel: de diftarcontainer van de gemeente is verplicht voor het aanbieden van het huisvuil. Huisvuilzakken, de eigen (oude) containers of andere recipiënten zijn niet meer toegelaten vanaf 1 januari 2016.

 • top

  Hoe herken ik mijn huisvuilcontainer?

  Op de container kleeft een barcodesticker met jouw adres. Kijk goed na of je de juiste container in gebruik neemt en controleer zeker ook het busnummer als je op een appartement woont.

  Het ophaalsysteem zal je container herkennen aan de ingebouwde chip in je container.

 • top

  Ik woon in een appartement. Kan ik een kleinere of een extra huisvuilcontainer aanvragen?

  Bij de opstart is de 120 litercontainer de standaard. Die volstaat voor een gemiddeld gezin. Bewoners van appartementen kunnen één of twee 40 litercontainers aanvragen. Kies je voor een tweede 40 litercontainer, dan betaal je ook maandelijks het  gebruiksrecht van 0,25 euro daarvoor.

  Wie koos voor een 120 of 240 litercontainer zal slechts één container kunnen aanvragen. Denk dus goed na bij uw containerkeuze bij de levering in september 2015.

  Wil je na de levering in oktober 2015 toch nog een ander volume, dan betaal je voor het wisselen van de container 15 euro.

 • top

  Ik woon op een appartement in Edegem. Kunnen wij een container aanvragen voor alle bewoners van het gebouw?

  Standaard stellen we voor appartementsbewoners een 120-litercontainer voor. (voor een ander volume: zie vraag: Kan ik een andere of extra huisvuilcontainer aanvragen?)

  Na toestemming van de gemeente kan de syndicus of een verantwoordelijke een grote container (bv 240 liter of 1100 liter) aanvragen voor een adres in Edegem.

  De syndicus of verantwoordelijke zal dan instaan voor de betaling van de voorschotten en voor de verdere afrekening met de bewoners.

 • top

  Kan ik mijn huisvuilcontainer opzeggen?

  Je kunt de huisvuilcontainer enkel opzeggen als je verhuist. Je huisvuil moet namelijk verplicht worden meegegeven via gemeentelijke huis-aan-huisophaling.

  Het is niet toegelaten je huisvuil via andere kanalen af te voeren. Ook wanneer je een bedrijf hebt, mag je je huishoudelijk afval niet meegeven met je bedrijfsafval.

 • top

  Kan ik met mijn huisvuil terecht op het ecopark?

  Neen, huisvuil is niet toegelaten op het ecopark. Het mag enkel worden meegegeven via de inzameling aan huis.

 • top

  Moet ik betalen wanneer ik mijn container wil ruilen voor een kleiner/groter model?

  In de opstartperiode heb je na de levering van de diftarcontainer (begin oktober 2015) nog maximaal 48u de tijd om gratis te kunnen wisselen. Geef je definitieve keuze door via de gratis infolijn 0800 1 46 46. Wil je na verloop van tijd toch nog wisselen? Dat kan! Hiervoor wordt dan wel 15 euro aangerekend.

  Ben je een nieuwe inwoner van onze gemeente en wil je een ander volume van diftarcontainer?
  Na je inschrijving op het gemeentehuis heb je 30 dagen tijd om gratis te wisselen. Geef je keuze binnen deze termijn door aan het onthaal van het gemeentehuis.

 • top

  Waar kan ik terecht met mijn oude container?

  Je mag je oude container zelf houden en voor iets anders gebruiken. Als je deze niet meer kan of wil gebruiken, kan je de oude container gratis naar het ecopark brengen tot en met 31 maart 2016.

 • top

  Wanneer wordt het huisvuil in mijn straat opgehaald?

  De ophaalrondes gebeuren niet meer op vaste tijdstippen. De ophaaltijden variëren. 

  Opgelet! De container moet buiten staan vóór 6 uur ’s morgens. Wist je dat je hem al mag buitenzetten vanaf 18 uur de avond voordien. Let er op dat de container aan de straatkant staat en niet op privédomein, de ophalers mogen immers niets weghalen van je eigendom.

 • top

  Hoe bied ik mijn huisvuilcontainer aan?

  Bied je container steeds aan met het handvat naar de straatkant en bij voorkeur met gesloten deksel. Een container met openstaand deksel bemoeilijkt het werk van de laders en verhoogt ook het risico op ongevallen.

 • top

  Kan ik een slot hebben op mijn container?

  Vanaf 2016 kan er een slot op jouw container worden geplaatst mits betaling van 20 euro. Dit bedrag wordt van het voorschot afgehouden dus het bedrag van je voorschot moet voldoende hoog zijn. Bel naar de infolijn om af te spreken wanneer je de container moet aanbieden voor het plaatsen van het slot.

  Let wel: in andere gemeenten waar diftar al enkele jaren is ingeburgerd, blijkt dit geen groot probleem. Denk eraan dat er al 100 kg moet worden gesluikstort in jouw container vooraleer je de kost van je slot eruit haalt.

 • top

  Ik ben het sleuteltje kwijt voor het slot op mijn container. Wat nu?

  Je ontving 2 sleutels. Misschien vind je de reservesleutel nog terug. Zo niet moet het slot worden vervangen. Hiervoor betaal je 20 euro.

 • top

  Wat gebeurt er met mijn container met slot bij verhuis?

  Als je verhuist binnen de gemeente laat je de container met slot staan bij de woning die je verlaat. Je neemt contact op met de infolijn om je container op je oude adres op te zeggen en een nieuwe container met slot aan te vragen voor je nieuwe adres. Je hoeft het slot niet opnieuw te betalen. 

 • top

  Mijn container werd niet leeggemaakt. Wat doe ik?

  Zat er een briefje in de bus met de reden? Was het afval te sterk aangedrukt of vastgevroren? Bood je de container niet tijdig aan? Bel de infolijn: 0800 146 46, maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. De medewerker van de infolijn zal bij de ophaler navraag doen en je hierover informeren.

   

 • top

  Mijn container is niet volledig leeggemaakt, moet ik daarvoor betalen?

  Nee, de container wordt vóór en na de lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend. Je betaalt dus enkel voor het afval dat effectief opgehaald is.

 • top

  Kan ik voor mijn bedrijf of vereniging in Edegem een huisvuilcontainer bestellen?

  Ja, vanaf 17 augustus 2015 kan je aan het onthaal van het gemeentehuis het formulier daarvoor invullen of kan je bellen naar de gratis infolijn 0800 146 46. Je geeft dan onderstaande gegevens op:

  1. naam bedrijf
  2. straat, nummer, bus waar de container zal aangeboden worden
  3. postcode, gemeente waar de container zal aangeboden worden
  4. referentiepersoon met telefoonnummer
  5. straat, nummer, bus van referentiepersoon
  6. postcode, gemeente van referentiepersoon
  7. rijksregisternummer of ondernemingsnummer
  8. volume huisvuilcontainer
 • top

  Wat met inwoners van woonzorgcentra en gemeenschapshuizen?

  Zij kunnen opteren voor één of meerdere gezamenlijke containers op naam van de gemeenschap.

 • top

  Wij zijn een gastgezin. Moeten de personen die bij ons verblijven zich laten inschrijven?

  Dit hoeft niet. Je kan vrij het volume van de huisvuilcontainer kiezen, onafhankelijk van het aantal gezinsleden.

 • top

  Ik ben nieuwe inwoner en vind geen container in mijn nieuwe woning. Wat doe ik?

  Elke woning zou over een huisvuilcontainer moeten beschikken. Vind je geen container, bel dan de gratis infolijn: 0800 1 46 46. Zij kijken na of er op jouw adres een container zou moeten staan. Als er op het adres effectief een container zou moeten staan terwijl dit in realiteit niet het geval is, wordt de ‘verdwenen’ container geblokkeerd en zal er een nieuwe container worden geplaatst. Dit is gratis tijdens de eerste 30 dagen na jouw inschrijving in de gemeente. Na deze periode wordt een plaatsingskost van 15 euro aangerekend. Vul hiervoor het formulier in aan het onthaal van het gemeentehuis.

 • top

  Kan ik ook gebruik maken van een huisvuilcontainer voor mijn tweede verblijf in Edegem?

  Ja, dat kan. Je neemt hiervoor vanaf 17 augustus 2015 contact op met de gratis infolijn: 0800 146 46. De aanrekening gebeurt op dezelfde manier als voor de inwoners van Edegem maar de verwerkingskost bedraagt 0,27 euro/kg in plaats van 0,20 euro/kg.

 • top

  Wat doe ik wanneer ik verhuis binnen Edegem?

  De huisvuilcontainer op het huidige adres zeg je op via de gratis infolijn 0800 146 46 of via het formulier op de website van IGEAN. Vervolgens wordt de container geblokkeerd. Je laat de container leeg en gereinigd staan bij de woning die je verlaat. Op je nieuwe adres in Edegem, laat je via de infolijn de container activeren. Is er op dit adres geen container of wens je een ander volume, geef dit meteen door via de infolijn. Binnen de 30 dagen na jouw verhuis wordt de container gratis gewisseld of geplaatst.

  Heb je een slot op je container en wil je dit graag behouden?
  Heb je je container zo persoonlijk gemaakt dat je er liever geen afstand van wil doen?
  Enkel bij verhuis binnen de gemeente kan je alsnog je container meenemen naar je nieuwe woning. Let wel dat de grootte van de container ook geschikt is voor je nieuwe woonst.

   

 • top

  Wat doe ik als mijn huisvuilcontainer stuk is?

  Wanneer de diftarcontainer stuk is, kan je contact opnemen met de infolijn.

  De medewerker maakt een afspraak met jou om de container te komen herstellen of zo nodig volledig te vervangen. Op deze datum zet je de container vóór 7 uur aan de straatkant. Wordt de container gewisseld, zorg ervoor dat je oude container leeg en proper is. Indien je je mobiel nummer opgeeft dan krijg je de avond voordien nog een herinnering via sms om je container tijdig buiten te zetten.

 • top

  Mijn container is weg. Wat moet ik doen?

  Informeer eerst even in de buurt of de container niet per vergissing door anderen in gebruik werd genomen. Is je container in de ophaalwagen gevallen, dan kan je contact opnemen met de infolijn. De medewerker gaat na bij de ophaaldienst of dat zij dit kunnen bevestigen. Zo ja, wordt een afspraak met jou gemaakt om een nieuwe container gratis te komen leveren.

  Is de container niet terug te vinden, dan meld je dit via de infolijn en moet je een proces-verbaal (PV) van diefstal laten opmaken door de politie. Een kopie van het PV bezorg je aan de medewerkers van de infolijn zodat aansluitend gratis een nieuwe container geplaatst kan worden. Zonder PV wordt de gewone kost van 15 euro aangerekend.

 • top

  Welke toelagen biedt de gemeente?

  Voor onthaalouders en  inwoners die incontinentiemateriaal gebruiken zijn er financiële tegemoetkoming.

  Het aanvraagformulier voor een sociale tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal kan je hier downloaden of ophalen in het gemeentehuis.

  Het aanvraagformulier voor een sociale tegemoetkoming voor kinderdagverblijven en onthaalouders kan je hier downloaden of ophalen in het gemeentehuis.

  Kersverse ouders van kindjes geboren vanaf 1 januari 2016 of adoptiekinderen krijgen een eenmalige premie van 30 euro die bij aangifte van het kindje op de diftarrekening wordt gestort. De storting gebeurt automatisch, je hoeft hiervoor niets extra te doen.

  De premie van 50 euro in E!bons die alle kersverse ouders krijgen bij de geboorteaangifte, blijft ook behouden. 

  age
 • top

  Ik hoor dat onze wijk ondergrondse containers krijgt. Klopt dat?

  Op drie locaties in Edegem brengen inwoners hun afval naar ondergrondse collectieve containers:

  • De Wieken
  • Tony Bergmansstraat
  • Sint-Goriksplein
  • Timmerdonckstraat

  In de loop van het najaar ontvangen de bewoners van deze straten een badge waarmee zij tussen 6 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds restafval naar het ondergrondse systeem kunnen brengen. Net als bij de individuele containers hanteren we het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het gewicht van uw aangeboden afval wordt niet gewogen. Per aanbieding kan u de inwerpgleuf met maximum 40 liter afval vullen voor een vast bedrag van 1,25 euro. Deze prijs is vergelijkbaar met het gemiddelde gewicht van een individuele 40 litercontainer. Daarnaast rekent het gemeentebestuur net als bij de individuele containers een maandelijks gebruiksrecht van 0,25 euro aan. Is de gleuf vol en heeft u nog meer afval bij, dan dient u de gleuf een tweede keer te openen en wordt opnieuw 1 euro aangerekend. In tegenstelling tot de individuele containers betaalt u geen ledigingskost. De afrekening gebeurt net als bij de individuele containers aan de hand van een provisierekening. Lees daarover de vraag: 'Hoe gebeurt de aanrekening?'

 • top

  Wat als ik meer huisvuil heb dan in mijn container past? Kan ik extra huisvuil aanbieden?

  Is het niet mogelijk om de hoeveelheid huisvuil mee te geven, gespreid over 2 ophaalbeurten, dan kan je uitzonderlijk ‘piekzakken’ aanbieden. Deze speciale huisvuilzakken kosten 2,00 euro/stuk en zijn enkel te koop aan het onthaal van het gemeentehuis. Ze moeten naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling worden aangeboden. In een piekzak mag je maximum 12 kilogram huisvuil aanbieden. De piekzak wordt tijdens de ophaling net als je container gewogen en het gewicht wordt aangerekend via je provisierekening.  Piekzakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, zullen niet worden opgehaald.

  Gebruik je té regelmatig piekzakken dan klopt wellicht het volume van de bak niet en wissel je je container beter voor een groter volume.

  Adres en openingsuren onthaal gemeentehuis:

  Gemeenteplein 1, Edegem

  maandag 8.30 - 13 uur 14 - 19 uur
  dinsdag 8.30 - 13 uur 14 - 17 uur
  woensdag 8.30 - 13 uur 14 - 17 uur
  donderdag 8.30 - 13 uur 14 - 17 uur
  vrijdag 8.30 - 13 uur gesloten
 • top

  Mijn afval is te groot, het past niet in mijn container. Wat moet ik doen?

  Indien het afval te groot is voor je container en het is niet recycleerbaar, valt het onder de noemer ‘grofvuil’. Je kan dit tegen betaling van 0,20 euro/kg naar het ecopark brengen. Je kan het ook laten ophalen. Je betaalt dan ook 0,20 euro/kg aangeboden grofvuil en een vaste ophaalkost van 15 euro. Mail daarvoor naar grofvuil@edegem.be of bel naar het gemeentehuis : 03 289 26 50.

 • top

  Wat gebeurt er bij een overlijden?

  Als het gezinshoofd overlijdt, moeten de nabestaanden contact opnemen met de gemeente waarna de container automatisch wordt afgesloten. Vraag via de infolijn of via het formulier op de website meteen een naamsverandering aan voor de diftarrekening zodat de nabestaande de container verder kan gebruiken. Zo niet wordt de container geblokkeerd en het voorschot terugbetaald op rekening van de overledene.

 • top

  Hoe kan ik mijn hoeveelheid afval verminderen?

  Wie minder afval koopt, bespaart twee keer. Een keer op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. Op jaarbasis kan afvalarm kopen tientallen euro’s winst opleveren. Sorteer zo goed als je kan het papier en karton, de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), het glas, het klein gevaarlijk afval enzovoort. Op het containerpark kan je ook terecht met diverse soorten folie en bloempotjes. Groente-, fruit- en tuinafval horen thuis in de composteerbare zak. Beperk restjes, geef overschotten aan de kippen en composteer het organisch afval zoveel mogelijk thuis.

   

 • top

  Hoe hou ik mijn Diftar of mijn GFT-container schoon en fris?

  Zet je diftarcontainer bij voorkeur op een koele plaats en sluit steeds het deksel. De containerdeksels sluiten goed af. Hierdoor kan je afval een lange tijd bewaren zonder geurhinder. 

  Gaat je diftar- of GFT-container tijdens warme zomerdagen tóch ruiken? Lees dan even deze handige tips:

  • Hou je container droog. Leg een oude krant of stro onderin de containers om aankoeken van afvalresten te voorkomen.
  • Gebruik eventueel goedkope vuilniszakken in je container of goedkope composteerbare zakjes in je GFT-bakje.
  • Zet je container in de schaduw en hou het deksel steeds gesloten.
  • Maak je container regelmatig schoon met (kokend) water en een scheut azijn of water en groene zeep.
  • Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak.
  • Verpak etensresten in lege verpakkingen of doosjes of in een stuk krant voor je ze in de bak gooit. Vliegen komen af op etensresten om daar hun eitjes te leggen. Verpakte resten maken de container minder aantrekkelijk voor vliegen.
  • Toch maden in je container: Op warme momenten zet je lege diftarbak best even in de brandende zon. Af en toe een handje zout of kalk in je bak zorgt er ook voor dat maden uitdrogen.

  Deze handige tips kregen we al van onze inwoners:

  • Eet mosselen kort voor de ophaling. Verpak lege mosselschelpen in een zak voor je ze in je diftarbak gooit.
  • Steek bij warm weer je vlees of visafval in een zakje in je diepvriezer en gooi het bij het afval kort voor de ophaling.