Naar inhoud

Adviesraden

Reeds lang zijn er in onze gemeente op diverse vlakken adviesraden aan het werk. In volgorde van hun oprichting: de jeugdraad (1967 en 1975), de gezinsraad (1971), de seniorenraad (1971), de sportraad (1972), de culturele raad (1975), de middenstandsraad (1991), de milieuraad (1992).

Op 18 april 2007 werden de gezinsraad en het lokaal overleg kinderopvang samengevoegd tot de raad voor gezin en kinderopvang.  

Deze raden, die via het georganiseerde verenigingsleven een groot deel van de inwoners vertegenwoordigen, hebben volgende taak: overlegplatform en collectieve belangenverdediging voor de aangesloten leden, enerzijds en het verstrekken van beleidsadvies, anderzijds.

De algemene vergaderingen van de gemeentelijke adviesraden – met uitzondering van de middenstandsraad – zijn toegankelijk voor het publiek. Dit wordt bepaald door artikel 200 van het gemeentedecreet waarin de inspraak in het gemeentelijk beleid via adviesraden wordt vastgelegd.

Raadpleeg hier de afsprakennota en de sjablonen voor advies.

Raadpleeg hieronder meer informatie over de adviesraden en klik door naar de verslagen van de vergaderingen.

Praktisch

Adviesraden