Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Is het uitvoerend en beleidsvoorbereidend orgaan van de gemeente. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur en nemen, binnen het afgesproken kader van het meerjarenplan en
budget, concrete beslissingen ter voorbereiding en uitvoering van dat beleid.

 

Dienstgerelateerde onderwerpen

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

 

 

Openingstijden