Naar inhoud

Financiële dienst

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • betalingen aan de gemeente
  • gemeentebelastingen
  • stickers voor huisvuilemmers en huisvuilcontainers
  • toelagen en premies van de gemeente
  • ambulante handel
  • aangifte verspreiding reclamedrukwerk
  • standplaatsen op de openbare markt
  • subsidies aan de verenigingen
  • waarborgen te betalen naar aanleiding van bouw- of verbouwingswerken

Dienstgerelateerde onderwerpen

Praktisch

Financiële dienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

   


Tel:  03 289 26 50
E-mail