Cultuurraad

Voorzitter: Hugo Tant 
Ondervoorzitter: Ines Van der Kuylen
Secretaris: Joke Smedts, cultuurbeleidscoördinator

De cultuurraad bestaat uit zo’n 44 verenigingen en 7 kunstenaars en is de vinger aan de socio-culturele pols van lokaal bestuur Edegem. Het is de vertegenwoordiger van alle Edegemse socio-culturele verenigingen, instellingen en diensten en onderhoudt nauwe banden met de andere gemeentelijke adviesraden. 

Enkele van de taken van de cultuurraad zijn het adviseren van het lokaal bestuur over de socio-culturele aspecten in de gemeente, het verdelen van de subsidies aan de erkende socio-culturele organisaties en het bevorderen van het socio-culturele leven in Edegem.

Daarnaast is het een forum waar de verenigingen en het lokaal bestuur elkaar kunnen ontmoeten en waar er samenwerkingen kunnen opbloeien.