Conformiteitsattest

Vraag online aan Maak een afspraak

 

Het conformiteitsattest bevestigt of een verhuurde woning of kamer conform is met de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Sinds 2015 is in Edegem een reglement van kracht dat het conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen. Deze verordening conformiteitsattesten werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 en door het ministerieel besluit van 4 november 2015. Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2015 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de huurwoning:

  • 2015-2019: woningen van 50 jaar en ouder;
  • 2020-2022: woningen van 35 jaar en ouder;
  • 2023-2024: woningen van 30 jaar en ouder;
  • 2025: alle huurwoningen

Bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning of kamer is het conformiteitsattest steeds verplicht.

Voor zowel woningen als kamers heeft het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 5 jaar.

De kostprijs ervan bedraagt 90 euro voor een zelfstandige woning. Voor een kamerwoning bedraagt de retributie 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer en een maximum van 1 775 euro.

De bedragen in euro worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

Het conformiteitsattest kan door de verhuurder aangevraagd worden bij lokaal bestuur Edegem.