Conformiteitsattest

Vraag online aan Maak een afspraak

Het conformiteitsattest bevestigt of een verhuurde woning of kamer conform is met de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Lokaal bestuur Edegem hecht belang aan een goede woningkwaliteit in huurwoningen. Sinds 4 november 2015 is in Edegem het conformiteitsattest al verplicht voor huurwoningen. De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 een wijzing van deze verordening goed. Op 17 februari 2023 trad deze wijzing in werking na goedkeuring door de minister. Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

  • 2021-2025: woningen van 35 jaar en ouder;
  • 2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder;
  • 2029: woningen van 20 jaar en ouder 

Bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning of kamer is het conformiteitsattest steeds verplicht.

Voor zowel woningen als kamers heeft het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 5 of 10 jaar afhankelijk van het aantal gebreken in categorie I in het technisch verslag. Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van:

  • geldigheidsduur 10 jaar: minder of gelijk aan 4 gebreken in categorie I in het technisch verslag

  • geldigheidsduur 5 jaar : meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie I in het technisch verslag, maar die niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie II of III in het technisch verslag)

De kostprijs ervan bedraagt 90 euro voor een zelfstandige woning. Voor een kamerwoning bedraagt de retributie 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer en een maximum van 1 775 euro.

De bedragen in euro worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

Het conformiteitsattest kan door de eigenaar en de verhuurder aangevraagd worden bij lokaal bestuur Edegem.

Inbreuken op bepalingen van deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 350 euro. Die wordt opgelegd door de daartoe aangestelde ambtenaar conform de procedure vervat in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.