Concessie op de begraafplaats

Vraag online aanMaak een afspraak

Bij een overlijden kan u kiezen voor een rustplaats in de gewone rij of voor een concessie. 
 • De rustplaatsen in de gewone rij zijn kosteloos, voor 1 persoon en worden na 10 ontruimd zonder mogelijkheid tot verlenging.
 • Indien u voor een concessie kiest, dan wordt de rustplaats voor 25 jaar behouden.  Na afloop van deze termijn kan de concessie verlengd worden. Zowel voor een begraving in volle grond, in het urnenveld als voor een bijzetting in het columbarium, kan een concessie genomen worden en dit voor 1 of 2 personen. Een concessie is betalend.

Meebrengen

De volledige identiteit van de aanvrager en van de personen voor wie de concessie bestemd is.

Kosten

Wie?gewone rijconcessie
inwonerskosteloostarief inwoner
overleden in Edegemkosteloostarief niet-inwoner
laatste woonplaats Edegem voor opname in rvt, serviceflat op bij familie voor zorgkosteloostarief inwoner
niet-inwoners/tarief niet-inwoner
Tarief concessie:
 • inwoner: 575 euro per persoon in de concessie
 • niet-inwoner: 1 725 euro per persoon in de concessie

Asverstrooing niet-inwoner: 575 euro

Omzetten van gewone rij naar concessie:

 • volledige concessieprijs (termijn gewone rij wordt afgetrokken van de concessietermijn)
 • + retributie voor het verplaatsen van het stoffelijk overschot.  Deze retributie bedraagt 345 euro (uitgezonderd asurnen: 172,50 euro).
 • + kosten externe firma die de opgraving van een stoffelijk overschot in volle grond uitvoert (indien van toepassing)

Waar?

Aan de centrale balie van het gemeentehuis. Per fax of e-mail door de begrafenisondernemer naar balie.burgerzaken@edegem.be

Wanneer

Een concessieaanvraag kan ten allen tijde worden ingediend, zowel door betrokkene zelf vóór het overlijden als door de nabestaanden en/of begravenisondernemer kort na het overlijden.

De concessietermijn begint de lopen vanaf datum van begraving.

Wie

Gewone rij:
 • inwoners
 • mensen die overleden zijn in Edegem
 • mensen wiens laatste woonplaats Edegem was voor opname in een RVT, serviceflat of bij familie voor zorg.

Concessie:

Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Wat ontvang je?

 • Een factuur en informatie over de concessie
 • Een uittreksel van het concessiebesluit

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.