ANPR-camera Collegewijk: Vanaf nu ook doorgang zonder vergunning tijdens schoolvakanties

Gepubliceerd op donderdag 20 januari 2022
Sinds 1 september 2021 staat in de Collegewijk op het kruispunt van de Jacob de Roorestraat met de Rogier Van der Weydenstraat een ANPR-camera met nummerplaatherkenning.

Om het sluipverkeer in de wijk te weren, detecteert de camera alle voorbijrijdende voertuigen. Chauffeurs die geen doorgangsvergunning hebben, krijgen een boete. 

Bij wijze van proef schakelde lokaal bestuur Edegem de ANPR-camera in de Collegewijk uit tijdens de krokus- en paasvakantie 2022 en organiseerde verkeerstellingen. Omdat tijdens deze proefperiodes geen te hoge verkeersintensiteiten werden gemeten in de woonstraten besloot het schepencollege om de camera definitief uit te schakelen tijdens schoolvakanties van minimum vijf opeenvolgende dagen.

Concreet gaat het om de krokusvakantie, Paasvakantie, zomervakantie (1/07 tot en met 31/08), herfstvakantie en kerstvakantie. Tijdens feestdagen, brugdagen, pedagogische studiedagen, … wordt de ANPR-camera niet uitgeschakeld.

De knip is daardoor vanaf nu in werking op weekdagen, met uitzondering van schoolvakanties, telkens van 7.30 tot 9 uur en en van 15 tot 18 uur.

Waarom doen we dit?

De Collegewijk wordt al jaren geteisterd door extreem sluipverkeer. Alle straten in de Collegewijk zijn lokale wegen type 3 en mogen maximaal 250 pae (personenauto-equivalenten) per uur en per rijrichting verwerken. Tellingen in de Jacob de Roorestraat registreerden in de ochtendspits soms meer dan 750 voertuigen in één rijrichting, en meer dan 1 000 voertuigen voor beide rijrichtingen samen, een intensiteit die bijna overeenkomt met de opgemeten intensiteit op de R11 (De Vredebaan) thv de Minervastraat in 2017 in Mortsel. Het is de taak van het lokaal bestuur om het sluipverkeer op zijn grondgebied efficiënt aan te pakken, met het oog op een veilige en leefbare omgeving.

Het woonproject Minerve –dat extra plaatselijk verkeer in de wijk zal genereren- is van die grootteorde dat het een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) wordt opgelegd door de hogere overheid. Gezien de al bestaande onaanvaardbare verkeersintensiteiten in de wijk was het een bijkomende reden om het sluipverkeer definitief aan te pakken.

Zijn er geen andere oplossingen?

De snelheidsremmende maatregelen die in 1994 (drempels) en 2006 (zone 30) werden ingevoerd hadden amper effect op het sluipverkeer. Ook een circulatieplan met eenrichtingsverkeer werd onderzocht, maar brengt geen oplossing. Het genereert meer verkeer, de snelheid neemt toe en in de te brede straten zijn er maatregelen nodig. Het experiment met de verzinkbare paal werd niet positief geëvalueerd. De hoge verkeersintensiteit die over de paal reden wanneer de paal naar beneden was, zorgden voor aanhoudende technische problemen. Bovendien zorgt een paal (vast of verzinkbaar) -in tegenstelling tot de camera- ervoor dat ook het plaatselijk verkeer de wijk niet kan doorrijden.

Meer informatie over de doorgangsvergunning

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 16 uur