Recht op een doorgangsvergunning voor de Collegewijk? Vraag ze nu online aan

 
De Edegemse Collegewijk in de buurt van Fort 5 wordt al jarenlang geteisterd door zeer veel sluipverkeer. Bestuurders ontvluchten via de woonwijk de files op de centrale verkeersassen in de regio.
 
Om de straten rondom Fort 5 opnieuw veilig en leefbaar te maken, plaatst lokaal bestuur Edegem vanaf 1 september 2021 een ANPR-camera met nummerplaatherkenning op het kruispunt van de Jacob de Roorestraat en de Rogier van der Weydenstraat. De camera vervangt de huidige verdwijnpalen, die om technische redenen al een tijdje buiten gebruik zijn.
 

De nieuwe camera zal de doorgang virtueel knippen van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur (ook in het weekend). Wijkbewoners (zie kaart), hulpdiensten, medische zorgverleners en ouders van leerlingen van OLVE basisschool krijgen een doorgangsvergunning gekoppeld aan hun nummerplaat.

De oplossing om de wijk niet te knippen met palen of slagbomen, maar virtueel te knippen is voor de buurtbewoners aanzienlijk minder hinderlijk. Zij kunnen de wijk altijd in- en uitrijden. Doorgaand gemotoriseerd verkeer dat binnen de tijdsloten en zonder vergunning gebruik maakt van het kuispunt krijgt een boete. Daarmee ontraadt Edegem het extreme sluipverkeer door de wijk en stimuleert ze het gebruik van de grote verkeersassen.

Timing 

  • 1 maart 2021: In de gemeenteraad werd de aankoopprocedure voor de camera en handhavingssoftware opgestart.
  • 28 juni 2021: We vragen aan de gemeenteraad het positieve advies van politiezone HEKLA te volgen over de invoering en modaliteiten van de maatregel. Mits goedkeuring volgt onmiddellijk daarna de technische installatie van het systeem.
  • 2 augustus 2021: Als wijkbewoner zal je via www.edegem.be/collegewijk een doorgangsvergunning kunnen aanvragen, gekoppeld aan je nummerplaat. Je domicilieadres zal daarvoor binnen de afgebakende zone (zie kaart) moeten vallen.
  • 1 september 2021: De camera zal alle dagen operationeel zijn van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur.

Vragen en antwoorden over de ANPR-camera