College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

 • Koen Metsu N-VA

  Functies

  Burgemeester

  bevoegd voor veiligheid (politie en brandweer) - burgerlijke stand - communicatie - ondernemen - internationale samenwerking - algemene coördinatie - duurzame ontwikkeling - energie en klimaat - dierenwelzijn - voorzitter vast bureau OCMW

 • Koen Michiels N-VA

  Contact
  Gemeenteplein 1 , 2650 Edegem

  Functies

  Eerste schepen

  bevoegd voor onderwijs - sport - kunst en cultuur - buitenschoolse kinderopvang - evenementen - erfgoed - streekvereniging Zuidrand - toerisme 

 • Philippe Muyters N-VA

  Contact
  Rotenaard 38 , 2650 Edegem
  philippe.muyters@edegem.be

  Functies

  Tweede schepen

  bevoegd voor mobiliteit - openbaar domein - natuur - voorzitter gemeenteraad

 • Lawrence Vancraeyenest N-VA

  Functies

  Derde schepen

  bevoegd voor jeugd - ICT - smart city - wijkwerking - organisatieontwikkeling- en beheersing - juridische zaken - patrimonium - facilitair beheer

 • Albert Follens N-VA

  Contact
  Jozef De Veusterstraat 73 , 2650 Edegem
  albert.follens@edegem.be

  Functies

  Vierde schepen

  bevoegd voor financiën - gezin en kind - publieke dienstverlening - intercommunales - omgeving (ruimtelijk beleid, milieu en vergunningen) - afvalbeleid

 • Brigitte Vermeulen-Goris N-VA

  Contact
  Boniverlei 250 , 2650 Edegem
  brigitte.goris@edegem.be

  Functies

  Vijfde schepen

  vijfde schepen bevoegd voor lokaal sociaal beleid - ouderenbeleid - wonen - personeelsbeleid - vrijwilligersbeleid - voorzitter bijzonder comité sociale dienst - voorzitter van het woonzorgnetwerk Edegem