Bijzondere plannen van aanleg (BPA's)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het strategische Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA). 

Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.