Bouwmisdrijf melden of bespreken

Maak een afspraak  Meld een bouwovertreding

De naleving van bouwvoorschriften en van de bepalingen van een afgeleverde omgevingsvergunning is niet enkel een plicht maar draagt bij tot een aangename en respectvolle samenleving. Een stedenbouwkundige aanvraag kadert altijd in een context. De vrijheid van de aanvrager begint daar waar hij respect opbrengt voor de vrijheid van een ander en eindigt dus daar waar hij de vrijheid van een ander belemmert.

Klachten op het niet naleven van de vergunningsplicht kan je melden via ons meldingsformulier. Kies bij het type melding voor 'bouwovertreding'. Geef een duidelijke beschrijving van de vermeende inbreuk en de locatie waar deze zich voordoet. Stuur eventueel bijlagen of foto's mee. 
Vanwege het geheim van het verdere strafrechtelijke of bestuurlijke onderzoek, zal er na ontvangst door onze diensten geen verdere terugkoppeling worden gegeven over de stand van zaken van het dossier. Hieronder geven we weer wat je kan verwachten en op welke termijn.

De doorlooptijd van een handhavingsdossier kan sterk variëren, afhankelijk van de aard van de inbreuk en/of de bereidwilligheid van de overtreder om tot herstel over te gaan. We geven indicatief mee dat dit minstens drie maanden tijd neemt wanneer de bereidwilligheid groot is en de aard van de inbreuk beperkt. In andere gevallen kan een dossier een doorlooptijd tot zelfs 5 jaar hebben.

Niet alle inbreuken zijn een prioriteit. Sommige zaken met een beperkte ruimtelijke impact behoren tot privaatrechtelijke sfeer en kan je als melder/benadeelde regelen via jouw verzekering of de Vrederechtbank. Deze worden geval per geval bekeken, maar worden doorgaans niet opgenomen door de gemeente of haar partners. Het kader waarbinnen de gemeente en haar handhavingspartners actief zijn, kan je vinden in de documenten in de bijlage onderaan deze pagina.

Na ontvangst en een interne controle, worden meldingen overgemaakt aan en behandeld door IGEAN, die een stedenbouwkundig inspecteur ter beschikking stellen aan de gemeente.

De inbreuk wordt eerst ter vrijwillig herstel voorgelegd aan de overtreder. Een vrijwillig herstel kan inhouden dat men de plaatselijke toestand herstelt in oorspronkelijke toestand, aanpassingen maakt naar een vergunde toestand of een regularisatie aanvraagt (indien deze vergunbaar is op basis van de geldende regels). De regularisatie gebeurt via een omgevingsvergunningsprocedure die al snel een doorlooptermijn kent van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de omstandigheden en eventuele beroepen die na de beslissing in eerste aanleg worden ingesteld. Bij hoger beroep kan daar nog 12 tot 30 maanden termijn bijkomen.

Indien de overtreder niet vrijwillig overgaat tot herstel, wordt er een proces-verbaal opgemaakt door de stedenbouwkundig inspecteur. Dit wordt verzonden naar het parket, die 6 maanden tijd hebben om het proces-verbaal gerechtelijk op te pikken voor herstel/sanctie. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met 6 maanden. Nadat het parket het signaal geeft om dit niet verder op te nemen of na het verstrijken van voor vernoemde termijn, kan de stedenbouwkundig inspecteur overgaan tot het nemen van bestuurlijke maatregelen: de herstelvordering.
Naast de herstelvordering, zal de Vlaamse beboetingsentiteit alvast een boete opleggen aan de overtreder, die al snel kan oplopen tot duizenden euro’s.

De herstelvordering kan inhouden dat men de toestand herstelt in oorspronkelijke staat, aanpassingswerken doet of een meerwaarde betaalt. Steeds zal er een termijn worden opgelegd waarbinnen dit moet gebeuren, meestal onder last van een dwangsom of uitvoering onder bestuursdwang (bevel tot uitvoering van werken). De keuze voor één van deze mogelijkheden wordt gemaakt door de stedenbouwkundig inspecteur en heeft als voornamelijk doel een ruimtelijk herstel te bekomen, en dus de inbreuk te verhelpen.

Om als overtreder meer info te krijgen over de mogelijkheden die er bestaan om een vastgesteld bouwmisdrijf te verhelpen, kan je een afspraak maken bij de publieksbalie grondzaken.

Selecteer daar de afspraak 'stedenbouw – bespreking bouwmisdrijf' of neem telefonisch contact op via ons algemeen nummer 03 289 26 50.

Gerelateerde items

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.