Onderhoudswerken aan voet- en fietspaden Boniverlei

Startdatum: 16-10-2023

De gemeente Edegem en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voeren vanaf dit najaar onderhoudswerken uit op de Boniverlei (N171). De fiets- en voetpaden zijn er in slechte staat en herstellingswerken dringen zich op. De werken aan de voetpaden gebeuren in opdracht van de gemeente en beginnen vanaf ten vroegste de 2de helft van oktober. De fietspaden worden ten vroegste vanaf maart 2024 aangepakt door AWV. Tegelijkertijd zal Edegem werk maken van een streefbeeldstudie om de straat volledig in een nieuw kleedje te steken. Een volledige heraanleg van de Boniverlei is de gezamenlijke ambitie van het lokaal bestuur en wegbeheerder AWV.

WAT EN WAAROM?

Herstelling voetpad

Regelmatig gebeuren er kleine ongevallen in de Boniverlei door de slechte staat van de fiets- en voetpaden. Dat komt door de opdruk van de boomwortels van de volwassen kerselaars. In 2022 werden een aantal bomen gerooid en gesnoeid en het wegdek kreeg een jaar eerder al eens een nieuwe asfaltlaag. 

Lokaal bestuur Edegem en AWV zullen de weg volledig herinrichten, maar daarvoor is eerst een grondige studie nodig. Dat onderzoek zal nog enkele jaren tijd vragen waardoor een onderhoud van de bestaande toestand meer dan verantwoordbaar is. Edegem herstelt nu lokaal de voetpaden. Nutsmaatschappijen Telenet en Fiberklaar maken van de gelegenheid gebruik om hun datakabels te vernieuwen.

Asfalt voor meer fietscomfort

Na de herstellingswerken aan de voetpaden, zal AWV ten vroegste vanaf maart 2024 starten met de vernieuwing van de fietspaden in de Boniverlei. Het huidige fietspad bestaat uit tegels en wordt vervangen door een meer comfortabele verharding in asfalt. Dat maakt het binnenkort aangenamer fietsen langs de Boniverlei. De breedte en ligging van het fietspad blijven ongewijzigd in afwachting van een volledige herinrichting van de straat.

TIMING EN IMPACT?

Hinder tijdens werken aan voetpaden 

De werken zijn opgesplitst in 3 fases, de volgorde zal bepaald worden in verder overleg met de aannemer.

  • Fase 1: Boniverlei tussen de Mechelsesteenweg en Hovestraat aan beide zijdes. 
  • Fase 2: Boniverlei tussen de Hovestraat en Kontichstraat aan oneven zijde (kant centrum).
  • Fase 3: Boniverlei tussen de Hovestraat en Kontichstraat aan even zijde (kant Buizegem).

De Boniverlei wordt tijdens de werken enkelrichting in de rijrichting van Kontich. Hierdoor komt er telkens één rijvak vrij dat naargelang de fase ingericht zal worden als werfzone of doorgang voor voetgangers en fietsers. De werfzone is nodig zodat de arbeiders veilig kunnen werken en voor de aan- en afvoer van materialen. De doorgang voor voetgangers en fietsers is nodig omdat het huidige fietspad wordt ingenomen als werfzone. 

Omleiding

In de rijrichting van Kontich kan het gemotoriseerd verkeer altijd blijven rijden, zij ondervinden dus geen hinder. In rijrichting van Antwerpen zal het gemotoriseerd verkeer (max 7.5t) een omleiding volgen via de Kontichstraat en Hovestraat. Vrachtverkeer +7.5t zal reeds vroeger afgeleid worden en volgt een omleiding langs de N173 Prins Boudewijnlaan en de R11. 

Laatste wijziging op maandag 6 november 2023 - 10.22 uur