BIS nummer

 
In je privé- of beroepsleven zijn er heel wat situaties waarbij je beroep kunt doen op een toekenning van socialezekerheidsuitkeringen, denk maar aan ziekte, werkloosheid, kinderbijslag, pensioen, handicap of ongeval. Als potentiële begunstigde moet je bekend zijn bij de instellingen die deze tegemoetkomingen uitbetalen.

Het individueel identificatienummer in de registers van de sociale zekerheid is gelijk aan het rijksregisternummer voor alle personen die een inschrijving hebben of hadden in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Maar niet alle natuurlijke personen waarvan de sociale zekerheid een dossier beheert, zijn ingeschreven in het Rijksregister en beschikken over een rijksregisternummer. Daarom beheert de Kruispuntbank een gegevensbank die complementair is aan het Rijksregister en die identificatiegegevens bevat over deze personen.

Inwoners die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, zoals grensarbeiders of gelegenheidswerknemers, kunnen bij de gemeente een kruispuntbanknummer of zogenaamd bisnummer aanvragen. Zo zijn ook de werkgevers in staat om hun verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid correct na te komen.

Meebrengen

Identiteitskaart of paspoort

Kosten

Gratis

Wie

Alle niet-Belgen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerknemers en niet ingeschreven worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Alle burgers die niet beschikken over een eID.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.