Buurtinformatienetwerken Edegem

Het doel van een buurtinformatienetwerk of BIN is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger, het bevorderen van een sociale buurt en het verspreiden van preventie en dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen.

Indeling van de BIN-wijken

Er zijn vijf BIN’s, één in elke Edegemse wijk (Buizegem, Centrum, Elsdonk, Molenveld) plus de Edegemse Zelfstandige ondernemers (Winezo) onder toezicht van de BIN-stuurgroep. Een BIN is samengesteld op basis van de wijkindeling die van kracht is bij de politie Edegem met enkele kleine overlappingen. Deze vijf BIN’s werken samen onder de koepel van de BIN-stuurgroep onder leiding van een algemeen coördinator, die de dagelijkse leiding op zich neemt en zorgt voor een eenvormigheid in de algemene werking. Per wijk is er een BIN-coördinator eventueel aangevuld met een co-coördinator, aangesteld. Zij zijn de tussenschakels.

Contact

Via bin@edegem.be kan je in contact komen met het buurtinformatienetwerk. Voor verdere vragen kan je eveneens contact opnemen met het BIN-secretariaat of met de BIN-coördinatoren van de wijk.

BIN-secretariaat: Freddy Nachtegael, Willem Herreynsstraat 60, tel. 0486 53 09 15 of 03 457 59 22

BIN-Buizegem: Hans Bernaerts, Rotenaard 62, tel. 0472/763 224 

BIN-Centrum: Helena Stienen, De Wieken 16, tel. 0498 77 06 44 

BIN-Elsdonk: Julien Delarbre, Rozenhof 5, tel. 0499 73 18 81

BIN-Molenveld: Jason Celen, Pieter Van den Bemdenlaan 114, tel. 0470 82 53 41 en Paul Van Ishoven, Drie Eikenstraat 351, tel. 0498 52 14 74

WIN-EZO: Freddy Nachtegael, Willem Herreynsstraat 60, tel. 03 457 59 22 of 04786 53 09 15 en Khem Ann Se, Oude Godstraat 49, tel. 0477 978 288. Je kan hen bereiken via ezo@edegem.be