Beleidsplan ruimte

Gepubliceerd op woensdag 21 december 2022
De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Duurzaam omgaan met de ruimte is nodig voor de toekomstige generaties en voor het klimaat.

Daarom werkt de provincie Antwerpen aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Iedereen kan dan de documenten inkijken en erop reageren.

Ga naar www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte of
infomarkt provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen
vrijdag 20 januari van 16.30 tot 21 uur.