Bekendmakingen: besluiten van de provinciegouverneur