Bekendmakingen: belasting- & retributiereglementen

Wanneer het gemeentebestuur nieuwe belasting- of retributiereglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan je de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen in de digitale raadpleegomgeving vinden. Een bekendmaking blijft een maand gepubliceerd.

Hoe raadplegen?

  1. Surf naar de digitale raadpleegomgeving.
  2. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.
  3. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).
  4. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken.

  1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
  2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.