Bekendmaking Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincieraad van Antwerpen heeft het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), goedgekeurd op 26 oktober 2023.

In het Beleidsplan Ruimte wordt aangegeven waar we met de ruimtelijke ordening in de provincie Antwerpen naartoe willen.