Bekendmaking openbaar onderzoek: Strijdersstraat 30-32

De aanvraag gaat over het wijzigen van het gelijkvloerse appartement naar een uitbreiding van de naastgelegen groepspraktijk en het plaatsen van relaxatieruimten in de tuin.

De afwijking gaat over:

  • de uitbreiding van de vergunde kinesistenpraktijk op het gelijkvloers in plaats van wonen of handel;
  • de functiewijziging van bijgebouwen in de tuin: relaxatieruimten in plaats van bergplaatsen, hokken en werkplaatsen voor kleinbedrijven;
  • het uitbreiden van de vergunde kinesistenpraktijk op het gelijkvloers tot een diepte van circa 21,66 meter in plaats van 19,00 meter, loodrecht gemeten vanaf de rooilijn;
  • de kroonlijsthoogte van de gelijkvloerse uitbreiding bedraagt 4,10 meter in plaats van 3,50 meter;
  • gevelmateriaal bijgebouw: houten latten i.p.v. gevelsteen.