Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Heihoefseweg

De gemeenteraad heeft op 25 april 2022 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ' RUP Heihoefseweg met bijhorend onteigeningsplan' voorlopig vastgesteld.
Over dit ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van vrijdag 15 juli 2022 tot en met donderdag 12 september 2022.
De betrokken documenten liggen gedurende het openbaar onderzoek op afspraak ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook te raadplegen via onderstaande download.

Iedereen die hierover opmerkingen of bezwaren wil formuleren, kan dit schriftelijk tot uiterlijk 12 september 2022.

  • stuur je brief aangetekend naar de Omgevingsraad (GECORO), Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem;
  • geef je schriftelijk bezwaar af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis;
  • mail je opmerkingen/bezwaren naar lokaalbestuur@edegem.be