bekendmaking openbaar onderzoek Romeinse Put 6-8-10

De aanvraag heeft betrekking op het bijstellen van de ‘Verkaveling voor woningbouw Romeinse Put’ van 9 april 2018.

“Verhardingen zijn beperkt tot terrassen met een oppervlakte van max. 40m². “
Wordt
“Verhardingen zijn beperkt met een oppervlakte van max. 80m² met een maximum van 11%.”

De afwijking betreft: 

De bijstelling wijkt af van het RUP “2e gedeeltelijke herziening BPA nr.6 Buizegem” 
ART.2 Zone voor vrijstaande bebouwing
2.2.11 Aanleg van de strook
“Het verharde oppervlak, met uitzondering van de verbinding voor langzaam verkeer (artikel 7) en
de toegangen tot de bijgebouwen die maximaal 2,5m breed zijn, bedraagt maximaal 30% van de
bruto-bebouwde oppervlakte van de woning.”