Bekendmaking openbaar onderzoek Prins Boudewijnlaan 146-148 (carwash)

De voorliggende aanvraag bestaat uit:
 
* volgende stedenbouwkundige handelingen:
  > de sloop van de bestaande loods achteraan op het perceel; 
  > het optrekken van een selfcarwash met een capaciteit van 7 wagens: 
    + 5 overdekte kleinere boxen (personenwagens), 
    + 2 niet-overdekte ruimere boxen, 
    + technische lokaal, 
  > het verwijderen van oude totem en het plaatsen van nieuwe totem carwash.
  > het plaatsen van een geluidscherm ter hoogte van de achterzijde van het linkse perceelsgrens;
  > het optrekken van twee aaneengesloten stofzuigeilanden (niet overdekt) met een capaciteit van 4 wagens

* volgende rubrieken:
* 3.2.2° a)      1,5000 m³/u
      - het lozen van huishoudelijk afvalwater
* 12.2.1           100kVA tot en met 1 000 kVA (250 kVA)
      - het plaatsen van een transformator in de hoogspanningscabine
* 15.4.2° b)     100 motorvoertuigen en aanhangwagens/dag
      - het wassen van een geschat aantal voertuigen (afhankelijk van de weersomstandigheden)
* 17.4           1 000 liter
      - opslag van wasproducten: zepen/was/polish voor gebruik in wasboxen

De afwijking gaat over:

toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO:
* verhardingen (= constructies) in 3,00 meter groenzone langsheen de perceelsgrenzen
* bebouwingspercentage: 52% ipv 50%
* groenaanlegpercentage: 17% ipv 25%
* voorgevelbouwlijn verder dan 40 meter
* plaatsing geluidsmuur in groenstrook
* publiciteit: plaatsing losstaande totem in plaats van plaatsing publiciteit tegen voorgevel
* de afstand tot de perceelgrens is niet gelijk aan de hoogte van de draagstructuur van de 2 open boxen (geen hoek van 45° ten op ten opzichte van de perceelsgrenzen)
* de afstand tot de perceelsgrens is niet gelijk aan de hoogte van het gebogen dak van de 5 overdekte boxen (geen hoek van 45° ten op ten opzichte van de perceelsgrenzen)