Bekendmaking openbaar onderzoek Prins Boudewijnlaan 126

De aanvraag gaat over:

het verplaatsen van 4 bestaande en plaatsen van 2 bijkomende paardenstallen, het aanleggen van twee waterdoorlatende verhardingen voor parking en keerzone voor 5 auto's.

De afwijking gaat over:

toepassing artikel 4.4.9/1 VCRO:
- een deel van een overdekte constructie (2 paardenstallen) bevindt zich in de bufferzone
- delen van overdekte constructies (6 paardenstallen) en verhardingen (parking en keerzone) bevinden zich in recreatiezone met erfdienstbaarheid