Bekendmaking openbaar onderzoek Patronaatstraat zn na administratieve lus

De aanvraag gaat over:

het aanleggen van een parking Hof Ter Linden en het reorganiseren van de omliggende omgeving.

De afwijking gaat over:

Toepassing van artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:
* Vergunningsaanvragen die wegenwerken omvatten waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, worden behandeld volgens de gewone vergunningsprocedure.