Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het plan-MER

Op 27 oktober 2022 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), voorlopig heeft vastgesteld, en waarbij ook een plan-milieueffectrapport (plan-MER) hoort.

In het Beleidsplan Ruimte wordt aangegeven waar we met de ruimtelijke ordening in de provincie Antwerpen naartoe willen.

Hiervoor wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.