Bekendmaking openbaar onderzoek Mortselstraat 27

De aanvraag gaat over:

- het bijstellen van het artikel 3.2. van de oorspronkelijke verkaveling in verband met de verharding in de voortuinstrook

De afwijking gaat over:

- Het wijzigen van verkavelingsvoorschriften m.b.t. perceel Mortselstraat 27 te Edegem = lot 22 (voor gekoppelde bebouwing) van de goedgekeurde verkaveling “Mortselstraat” (dd. 19/03/2015) volgens goedgekeurd BPA nr. 1 “Mussenberg”.

Artikel 3.2. Verhardingen

Bestaand stedenbouwkundig voorschrift:

Bij gekoppelde bebouwing: … De verharding in de voortuinstrook dient eveneens tot het strikt noodzakelijk beperkt te worden, namelijk: max. 3m breedte in functie van de oprit naar de  autostaanplaats of garage en max. 1m als pad naar de voordeur.

Nieuw stedenbouwkundig voorschrift:

Bij gekoppelde bebouwing: … De verharding in de voortuinstrook dient eveneens tot het strikt noodzakelijk beperkt te worden, namelijk: max. 3,5m breedte in functie van de oprit naar de autostaanplaats of garage aansluitend op max. 1m als pad naar de voordeur, teneinde over een noodzakelijke breedte te beschikken om op/van de oprit te kunnen rijden rekening houdend met de voorgevel van aanpalende woning huisnr. 25 die zich tegen het voetpad bevindt en geparkeerde auto’s aan weerszijden van de rijweg. Dit alles met respect voor de voorgeschreven regenwaterinfiltratie op eigen terrein, door middel van grindstroken aan weerszijden van de opritbetegeling.