Bekendmaking openbaar onderzoek Kapelaan Smitslaan zn

De aanvraag gaat over:

- Het bouwen van een technisch lokaal voor glasvezel.

De afwijking gaat over:

- Door toepassing van artikel 4.4.7 VCRO voor een handeling van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact (uitbreiding van al dan niet draadloze communicatienetwerken, zoals telefoonverkeer, televisie en internet) mag worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Terelst Zuid.