bekendmaking openbaar onderzoek Jan Verbertlei 24

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van verharding in de bouwzone, het bouwen van een bijgebouw en buitenverharding in de tuinzone, het bouwen van een zwembad en verharding in de tuinzone en het bouwen van een tuinhuis in de tuinzone

De afwijking betreft: afwijkingen op de voorschriften van het BPA 6 Buizegem:

  • de oppervlakte van bijgebouwen in de strook voor binnenplaatsen en tuinen overschrijdt het maximum van 36 m²;
  • de laagste kroonlijst van het dak van het bijgebouw in de strook voor binnenplaatsen en tuinen wordt voorzien op 3,08 m ipv op 3,00 m boven de buitenpas;
  • afwijking op de inplanting van het bijgebouw in de strook voor binnenplaatsen en tuinen;
  • afwijking op de materialen (het dakvlak van het bijgebouw in de voortuinstrook wordt afgewerkt als groendak ipv met pannen, rechthoekige leien of donkerkleurige golfplaten en de gevels in hout ipv zelfde gevelsteen als hoofdgebouw);
  • het dak van het bijgebouw in strook voor binnenplaatsen en tuinen wordt voorzien met een helling van 5,11° ipv een helling tussen 25° en 35°;
  • er wordt een zwembad en een tuinhuis voorzien in de onbebouwbare zone.